Børneyoga og mindfulness


”Formålet og intentionen med yoga for børn i en tidlig alder – er at plante frøet for en egen yoga praksis senere i livet, og give dem værdifulde teknikker for selvregulering og sundhed”
. Citat: Emmamaria Vincentz, Lille Yogahus

Børneyoga er en introduktion til de klassiske yogaøvelser tilpasset børns kroppe i udvikling. Børneyoga er bevægelse og leg, krydret med historier, vidensdeling og lærerige kreative sysler.

Den yoga jeg laver med de små børn, er en fin vekselvirkning mellem fysisk aktivitet og ro, og er tilpasset børnenes fysiske formåen, sprog, begreber og fantasiverden. Børnene vil blive introduceret for små meditationer og afspænding, skønne mindfule stunder og bevidste dybe vejrtrækninger.

Det går så stærkt i børns liv i dag og ofte bliver de underholdt i stedet for at blive inspireret.

Her kommer mindfulness ind i billedet. Børnene får mulighed for at mærke og finde roen inde i sig selv. Det lærer dem selvfornemmelse. Når de har fornemmelse for sig selv og føler en fast og stabil indre kerne, øger det børnenes selvværd. Selvfornemmelse øger også empati, medfølelse og selverkendelse, hvilket gør, at de føler sig forbundne til andre mennesker og føler tillid til at verden er et trygt sted at være.
Når jeg putter børnene til middagsluren bruger jeg især mindfulness, og børnene mærker ro sænke sig gennem ritualerne og små remser bliver sagt. De falder i søvn trygt og godt, og vågner glade og veloplagte.

Mindfulnness er en værenstilstand jeg bringer videre til børnene og træner via forskellige teknikker.

Yoga er hverken religiøst eller politisk. Alle kan være med. Børneyoga er inspireret af Howard Gardners teori om de mange intelligenser.
Når vi leger yoga tilstræber jeg at tilpasse indlæringen til børnenes forskellige måder at lære på.

Min mission er at give børnene et solidt fundament og fremme et liv i tryghed, glæde, fred, kærlighed og sundhed via yoga og mindfulness.