Den pædagogiske læreplan

I mit arbejde med børnene etablerer jeg pædagogiske læringsmiljøer, der giver børnene mulighed for at lære, trives, udvikle sig og dannes. Det sker bl.a. via leg, rutinesituationer og igangsatte aktiviteter.
Læringsmiljøet understøtter børnenes brede læring, nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse indenfor følgende temaer:

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Social udvikling
  3. Kommunikation og sprog
  4. Krop, sanser og bevægelse
  5. Natur, udeliv og science
  6. Kultur, æstetik og fællesskab

Temaerne og HVORDAN jeg dokumenterer dette bliver drøftet ved de pædagogiske tilsyn.

Jeg laver en Månedsplakat, som er en lamineret plakat til hvert barn med billeder fra den forgangne måned.
Ved den daglige snak og via vores fælles lukkede Facebookgruppe kan I forældre følge med i jeres barns hverdag og i temaerne, mine pædagogiske refleksioner og om, hvordan jeg bevidst arbejder med børnene.
I er altid velkommen til at spørge, og sparre med mig om jeres barns udvikling og trivsel.