Forældrebetaling pr. mdr. i 2023:

3.341 kr.

Al mad er inkluderet.

Det kommunale tilskud på 6.559 kr. bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med forældrebetalingen overføres til min konto, i alt 9.900 kr. 

Der er betaling alle årets 12 måneder - også under ferier, fridage, sygdom og kurser.
Der betales forud og der betales fuld pris i lukkeperioder.
Prisen dækker ugentlig pasning i 42 timer og al mad.  

Min løn, samt det kommunale tilskud reguleres hvert år 1. januar.

Kommunen yder søskenderabat, men ikke friplads.

Der er pladsgaranti til børnehave, selvom dit barn går i en privat pasningsordning.

 

viljeogelliot