Forældrebetaling pr. mdr. i 2022:

3.079 kr.

Al mad er inkluderet.

Det kommunale tilskud på 6.221 kr. bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med forældrebetalingen overføres til min konto, i alt 9.300 kr. 

Der er betaling alle årets 12 måneder - også under ferier, fridage, sygdom og kurser.
Der betales forud og der betales fuld pris i lukkeperioder.
Prisen dækker ugentlig pasning i 47,5 time og al mad.  

Min løn, samt det kommunale tilskud reguleres hvert år 1. januar.

Kommunen yder søskenderabat, men ikke friplads.

Der er pladsgaranti til børnehave, selvom dit barn går i en privat pasningsordning.

 

Vær opmærksom på at jeg fra 1. januar 2023 arbejder 42 timer ugentlig.
Åbningstiden vil blive 7 - 15:30 (fredage til kl.15).

Jeg elsker mit arbejde og nyder hver eneste time med de små, og for at kunne arbejde med samme glæde, nærvær og entusiasme som nu, vil jeg passe kærligt på mig selv og min energi, så jeg optimerer min tid og følelsen af lykke i livet.

Til gengæld for du fortsat sprudlende og engageret pasning med fokus på kærlig omsorg for dit barn.
Du har altid mulighed for holistisk og menneskeklog sparring inden for pædagogik og relationer, mindfulness og yoga, kost og søvn - trivsel generelt både for børn og voksne.

 

viljeogelliot