Forældrebetaling pr. mdr. i 2020:

2.875 kr.

Al mad er inkluderet.

Det kommunale tilskud på 5.925 kr. bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med forældrebetalingen overføres til min konto, i alt 8.800 kr. 

Der er betaling alle årets 12 måneder. Der betales forud og der betales fuld pris i lukkeperioder. Prisen dækker kurser, ferier, fridage og sygdom. 

Min løn, samt det kommunale tilskud reguleres hvert år 1. januar.

Kommunen yder søskenderabat, men ikke friplads.

Der er pladsgaranti til børnehave, selvom dit barn går i en privat pasningsordning.