Pris

Forældrebetaling pr. mdr. i 2024:

3.598 kr.

Al mad er inkluderet.

Det kommunale tilskud på 6.802 kr. bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med forældrebetalingen overføres til min konto, i alt 10.400 kr.

Der er betaling alle årets 12 måneder – også under ferier, fridage, sygdom og kurser.
Der betales forud og der betales fuld pris i lukkeperioder.
Prisen dækker ugentlig pasning i 42 timer og al mad.

Min løn, samt det kommunale tilskud reguleres hvert år 1. januar.

Kommunen yder søskenderabat, men ikke friplads.

Der er pladsgaranti til børnehave, selvom dit barn går i en privat pasningsordning.