Overordnede rammer

Jeg er godkendt af kommunen som privat børnepasser til at passe 4 børn, og 5 børn i perioder.
Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og får min løn af forældrene.
I modtager et tilskud til pasningen fra kommunen.
Jeg modtager årligt et anmeldt og et uanmeldt besøg af kommunens pædagogiske tilsynsførende.

Jeg tilbyder maks. 42 timers pasning og jeg bestemmer selv min åbningstid og hvornår jeg holder ferie.
Jeg planlægger selv min arbejdsdag og jeg betaler selv for alle kurser og legetøj.

Jeg tilbyder IKKE vikar og I skal selv finde pasning, når jeg holder lukket.

En underskrevet kontrakt og et underskrevet bilag med praktiske aftaler danner rammen for vores samarbejde.
De gældende aftaler er udelukkende mellem jer og mig.

Som privat børnepasser, skal jeg selv markedsføre min private pasningsordning og selv skaffe børn.
Forældrene bestemmer selv, om det er mig, der skal passe barnet eller ej.
Jeg lægger stor vægt på, at kemien passer mellem os.
Jeg vil altid yde mit bedste, da jeg elsker mit job og er afhængig af mit gode ry og anbefalinger.